FiSTB, Finnish Software Testing Board

OTSIKKO

Sertifikaattisisällöt

ISTQB®:n kokeisiin pystyy valmistautumaan lukemalla kyseisen kokeen sertifikaattisisällön (syllabuksen). FiSTB on suomentanut näistä yleisimmät ja ne löytyvät Tiedostot -sivulta. Kaikki englanninkieliset sertifikaattisisällöt löytyvät ISTQB®:n sivulta

ISTQB®:n testaussertifikaatit on kuvattu alla:

Sertifioitu testaaja -perustaso (Foundation level, certified tester) ohjelmistotestauksessa

Perustason pätevyys on tarkoitettu kaikille, jotka osallistuvat ohjelmistotestaukseen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi testaajina, testausanalyytikkoina, testaussuunnittelijoina, testauskonsultteina, testauspäälliköinä, hyväksymistestaajina ja sovelluskehittäjinä toimivia henkilöitä. Tämä perustason pätevyys soveltuu myös jokaiselle, joka tarvitsee perusymmärtämystä ohjelmistotestauksesta, kuten esimerkiksi projektipäälliköille, laatupäälliköille, ohjelmistokehityspäälliköille, liiketoiminta-analyytikoille, atk-päälliköille ja johdon konsulteille. Perustason sertifikaatin suorittaneet voivat jatkaa ohjelmistotestauksen korkeamman tason pätevyyteen.

Perustason Ketterä testaaja-laajennus (CTFL-AT)

Ketterän projektin testaaja työskentelee eri tavalla kuin testaaja perinteisessä projektissa. Testaajan täytyy ymmärtää ketteriä projekteja tukevat arvot ja periaatteet. Testaajan täytyy myös ymmärtää merkityksensä osana tiimiperustaista lähestymistapaa yhdessä kehittäjien ja liiketoiminnan edustajien kanssa. Ketterässä projektissa työskentelevien henkilöiden kommunikointi on aikaista ja jatkuvaa, mikä auttaa havaitsemaan vikoja aikaisin ja kehittämään laadukkaan tuotteen.